Plannen Provincie

In een ver vreemd land regeerde een wijze Koning over zijn uitgestrekte Rijk dat bestond uit 11 provincies. In een van die provincies legt de Gouverneur van die provincie onderstaande 6 investeringsopties op tafel. Totaalkosten van €2-3 Miljard moeten de transporttijden van uw onderdanen aanzienlijk verbeteren, ongevallen verminderen en grote steden in die provincie toegankelijker en leefbaarder maken.

Naam Auto’s pa Tijdverlies
min km
Vermijdbare
ongevallen
Investering
Mio €
1.N279 Noord 7 Mio 0,34 0,28 pa/km 200-300
2. N279 Zuid 5 Mio 0,34 0,06 pa/km 1500-3000 grote Ruit
3. N270 12Mio 0,10 0,93 pa/km 0
4. N69 6 Mio 0,97 4,28 pa/km 200-300
5. N65 13Mio 0,48 2,17 pa/km 100
6.Kennedylaan 23Mio 0,38 3,39 pa/km 0

Klik hier voor details verkeersintensiteiten en hier voor kosten/baten analyses.
Zoals gebruikelijk hebben uw onderdanen een hekel aan belasting betalen. Zodoende hebben Koning en Gouverneur tesamen slechts een beperkt financieel budget. De Gouverneur heeft uit de verkoop van provinciale Kroonjuwelen €750 Mio beschikbaar. Locale Gemeentes willen 112 + 50 + 45 =€207 Mio bij elkaar sparen. Het Koninklijk Ministerie van Verkeer stelt 254 + 70 + 55= €379 Mio beschikbaar. In totaal dus €1.336 Mio. Dat is veel minder dan nodig is om alle werken goed uit te voeren. Er is veel verzet vanuit de bevolking want veel groen gaat verloren. Nieuwe wegen door de polder gaan langs bebouwing. Er moeten dus lastige keuzes gemaakt worden. Alle kosten/baten analyses zijn negatief wat de Koninklijke Rekenkamer verbiedt. De 4 rode opties zijn erg slecht voor de gezondheid van omwonenden door verkeerslawaai en luchtverontreiniging. Dat kan voorkomen worden door een alternatieve tunneltechniek over 23 km drukke wegen door bebouwde kommen. Adviseurs uit de Koninklijke Gezondheidsraad en het buitenland concluderen dat onwonenden tot op 1000 meter van een snelweg 1,45 jaar korter leven. Het Koninklijk Bureau Statistiek berekende dat tenminste 76.746 omwonenden worden getroffen langs die 23 km drukste wegen door bebouwde kommen. Ongerekend naar verkeersdoden betekent dat tenminste 31 verkeersdoden per jaar. Kosten/baten analyses wijzen ook uit dat deze tunneltechniek als beste uit de bus komt. Bij goede uitvoering van die 2 blauwe opties zullen veel van uw onderdanen en ook buitenlanders die weg bij voorkeur kiezen als snelste route. Daardoor zal het verkeersvolume met een factor 4 of 5 toenemen. Deze weg is daar niet op berekend. De Provinciale apparaatskosten bedragen €30Mio. Wat besluit deze wijze Koning?

Advertentie

Een reactie op Plannen Provincie

  1. De keus lijkt duidelijk. Een wijze Koning investeert eerst in de 4 rode opties met de grootste verkeersintensiteiten en de meeste ongevallen. Bij gelijke investeringskosten gaat iedereen voor opties die ook luchtverontreiniging opheffen en lokale sterfte oplossen. Wat doet uw Gouverneur. Die investeert in de 2 blauwe opties en enkele rode opties met negatieve kosten/batenanalyses. Om het gebrek aan geld op te vangen, volgt deze Gouverneur een salamitactiek en vertraagde aanleg door steeds delen van wegen zodanig aan te leggen dat slechts beperkte voordelen worden bereikt qua doorstroming en verkeersongevallen. Gezien het lage renteniveau van heden, lijkt een snelle integrale oplossing via PPS constructies wel mogelijk bij de 4 rode opties maar niet bij de blauwe opties. Als alles tegenzit moeten de Provinciale opcenten dan maar met 2 tot 4 Euro per jaar worden verhoogd. Ook kan bij gebruik van sommige tunnels tol worden geheven via fotoherkenning en automatisch afschrijven van de rekening waar ook de motorrijtuigenbelasting mee wordt betaald. Volgens de laatste indicaties kost ondertunneling via een innovatieve boortechniek geen €100.000 maar slechts €65.000 per m1, bij 23 km dus €1.495 Mio. Alle grond bo­ven­op en naast de tunnel komt dan heel goedkoop beschikbaar voor gebiedsontwikkeling. Daarmee pakt onder­tunne­ling van alle drukke wegen door bebouwde kommen in Brabant zelfs voordeliger uit dan de oplossingen van uw Gouverneur. Niets is dommer dan het nemen van verkeerde investeringsbeslissingen, geld renteloos onbenut laten, geen enkel gesteld doel bereiken en omwonenden onnodig vroeg laten sterven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s